Bảng Giá Xe
Mini Cooper S 5 Door (2018): 1839000000 đ
Mini Cooper S 5 Door Standard (2018): 1799000000 đ
Mini Cooper S 5 Door Standard (2019): 1849000000 đ
Mini Cooper S 5 Door High (2018): 1849000000 đ
Mini Cooper S 5 Door High (2019): 1899000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini Cooper S 3 Door Standard (2018): 1819000000 đ
Mini Cooper S 3 Door Standard (2020): 1839000000 đ
Mini Cooper S 3 Door Chester (2020): 1899000000 đ
Mini Cooper S 3 Door High (2020): 1929000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini Cooper S Convertible: 2199000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini Cooper S Clubman LCI (2019): 2239000000 đ
Mini Cooper S Clubman LCI Standard (2020): 2339000000 đ
Mini Cooper S Clubman LCI Enigmatic (2020): 2309000000 đ
Mini Cooper S Clubman LCI Chester (2020): 2359000000 đ
Mini Cooper S Clubman LCI High (2020): 2399000000 đ
Mini Cooper S Clubman LCI Premium (2020): 2409000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini Cooper S Countryman Standard (2020): 2439000000 đ
Mini Cooper S Countryman Enigmatic (2020): 2469000000 đ
Mini Cooper Countryman (Nóc bạc 2021): 2279000000 đ
Mini Cooper Countryman Enigmatic (Nóc bạc 2021): 2289000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini Cooper ONE 5 Door (2019): 1479000000 đ
Mini Cooper ONE 5 Door (2020): 1579000000 đ
Bảng Giá Xe
MINI JCW 3 Doors (2021): 2329000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini JCW Convertible: 2499000000 đ
Bảng Giá Xe
MINI JCW Clubman (2018): 2499000000 đ
MINI JCW Clubman (2021): 2659000000 đ
Bảng Giá Xe
Mini JCW Countryman 2019 (Standard): 2579000000 đ
Mini JCW Countryman 2019 (High): 2599000000 đ
Mini JCW Countryman 2021: 2699000000 đ